Integracja zespołu

Z czym kojarzy się impreza integracyjna? Na pewno nic wspólnego z wizją reżysera filmu "Wyjazd integracyjny", który przedstawia taki event jako świetną zabawę. Niemniej jednak, wyjazdy integracyjne, to nie tylko rozrywka, głównym celem takich imprez jest wywołanie impulsu, który ma pobudzić w pracowniku zmianę w myśleniu i zachowaniu, co nie jest prostym zabiegiem, bowiem wiąże się z ciężką pracą.

Ostatnimi czasy obserwuje się, że w wielu firmach pojawia się niepokojące zjawisko, w którym to pracownicy, nie pracują zespołowo, podchodzą do pracy indywidualnie, co wpływa na tworzenie niekorzystnej atmosfery w pracy, co w sposób pośredni wpływa na efektywność pracy przedsiębiorstwa. W "leczeniu" takiej sytuacji, zaleca się firmom organizowanie właśnie wyjazdów integracyjnych. Wyjazdy integracyjne wymagają nie tylko zaangażowania ze strony firmy, w której kwestii należy organizacja przedsięwzięcia integracyjnego, ale także ingerencji pracodawcy. Którego rola, opiera się na działaniu niemalże strategicznym, bowiem jego zadaniem jest ustalenie celów które chce osiągnąć dla dobra firmy oraz ustalenie form egzekwowania nowych ustaleń. Jednym z głównych, niezwykle restrykcyjnych sposobów motywowania pracowników do pracy zespołowej, jest przydzielanie prowizji nie jednostkowych, a zespołowych. Takie działanie bez wątpienia "zmusza" do współdziałania. W trakcie wyjazdu, imprezy integracyjnej uczestnicy zachęcani są do swobodnego zorganizowania własnego zespołu. Istotne jest, by zaplanować wewnątrz zespołu podział na na role, opracowanie charakterystycznego przepływu komunikacji, by w efekcie uniknąć sytuacji konfliktowych. Jeśli jednak takich negatywnych zjawisk nie można uniknąć, warto zlokalizować źródło konfliktu. Praca zespołowa jest bardzo ważnym elementem efektywności pracy firmy, niemniej jednak składa się ona z jednostek, dlatego trzeba kłaść nacisk także na jej rozwój.

Ostatnia kwestią jest miejsce zorganizowania imprezy zorganizowania. Coraz częściej wyjazdy organizowane są w miejscach z dala miejskiego zgełku, co sprzyja nawiązaniu przyjaznych relacji w przedsiębiorstwie.