Jak się bezpiecznie bawić? - czyli jak wygląda organizacja ochrony na imprezach masowych

W tej chwili problem ten jest aktualny jak nigdy! Mnóstwo osób spędza czas na imprezach, a ilość organizowanych zabaw gwałtownie wzrosła. Przy coraz szybszym tempie życia każdy z nas pragnie znaleźć chwilę na relaks, odprężenie się i zabawę z przyjaciółmi. Wzięcie udziału w tego typu masowych imprezach jest na to jednym z najlepszych pomysłów! Nieważne jednak, czy w zabawie bierze udział 50 osób, czy też 5 tysięcy – powinny być one odpowiednio chronione. Względy bezpieczeństwa muszą być zawsze priorytetem w trakcie organizacji imprez masowych. W jaki sposób powinno to wyglądać?

Jeśli w danej imprezie bierze udział mniejsza liczba ludzi, można nad nimi jakoś zapanować. Problem pojawia się w momencie, gdy liczba uczestników zabawy jest o wiele większa – jest to na przykład kilkaset osób. Taki tłum ciężko upilnować i zawsze może się znaleźć w nim ktoś z nie do końca odpowiedzialnymi pomysłami. Co więc należy robić? Organizatorzy takich imprez muszą zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Osoby, które przychodzą na różnego rodzaju występy artystyczne, czy też biorą udział w wydarzeniach sportowych, muszą czuć się w ich trakcie bezpiecznie. Przychodząc, wykazują się ufnością wobec organizatorów – jeśli dany organizator zda sobie sprawę z zaufania, jakim zostanie obdarzony, na pewno przystąpi z zaangażowaniem do organizacji ochrony. Zapisy dotyczące organizacji takich dużych imprez zostały umieszczone w specjalnej ustawie – O bezpieczeństwie imprez masowych. Należy koniecznie stosować się do przepisów, jakie zostały w niej zawarte, ponieważ określają one bardzo dokładnie nie tylko powinności oraz sposób, w jaki organizator ma zapewnić ochronę wszystkim uczestnikom imprezy, ale również kary, jakie przewiduje prawo za niewłaściwe do niej przygotowanie i różne inne niedopatrzenia. Ustawa mówi o wydawaniu zezwoleń, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa takich masowych imprez, zawiera również informacje o służbach porządkowych oraz służbach informacyjnych, jak również – o czym wspomniano - informuje o konsekwencjach karnych niewłaściwego postępowania podczas organizacji imprezy lub w czasie jej trwania.

Od czego należy zacząć? Oczywiście, żadna impreza nie może się odbyć bez otrzymania stosownego zezwolenia. Jest to podstawa dalszych działań, zatem kolejne plany mogą być snute dopiero w momencie, gdy dane pozwolenie się otrzyma. Można się o nie ubiegać zwracając się z odpowiednią prośbą do jednostki zarządzającej, jak starosta, wójt, burmistrz miasta lub też prezydent miasta. Należy donieść też wszystkie stosowne dokumenty – brak któregokolwiek może spowodować, że dana prośba zostanie odrzucona. A w trakcie trwania imprezy? Nad bezpieczeństwem uczestników powinny czuwać odpowiednie służby, wyposażone – w razie jakichkolwiek problemów, czy bójek – w stosowny sprzęt, czyli na przykład kajdanki. Ochrona powinna wyróżniać się strojem i identyfikatorem, i być w każdej chwili gotowa na wkroczenie do akcji.